Psychotesty na zbrojný preukaz

Zo zákona má každý žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu, alebo držiteľ zbrojného preukazu povinnosť podrobiť sa vyšetreniu psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva.
Psychická spôsobilosť žiadateľa a držiteľa sa posudzuje psychologickým vyšetrením.
Dĺžka psychologického vyšetrenia je približne 1 a pol až 2 hodiny, závisí od pracovného tempa vyšetrovanej osoby.

Psychologické vyšetrenie zahŕňa:

  • vyplnenie čestného vyhlásenia
  • zber anamnestických údajov
  • vyšetrenie pomocou štandardizovaných psychodiagnostických testov, ktoré zahŕňa:
    vyšetrenie výkonovej kapacity (pozornosť, reakčná pohotovosť), vyšetrenie intelektovej úrovne, vyšetrenie štruktúry osobnosti

Čo si máte so sebou priniesť?

  • občiansky preukaz
  • dioptrické okuliare, pokiaľ ich nosíte
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od vášho lekára