O mne

Vyštudovala som odbor psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia som sa zamestnala v detskom domove, kde som sa venovala hlavne psychologickej diagnostike a psychoterapii detí a adolescentov.

V apríli 2014 som ukončila štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite atestáciou z odboru klinická psychológia.

v rámci psychoterapie som od roku 2008 účastníčka dlhodobej encounterovej skupiny a taktiež mám absolvovaný 5-ročný akreditovaný výcvik v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii.

Vo svojej praxi sa venujem diagnostike záujemcov o vydanie zbrojného preukazu a držiteľov zrojného preukazu.Venujem sa psychologickému poradenstvu a psychoterapii ako individuálnej, tak aj párovej a rodinnej. v psychoterapeutickej starostlivosti mám dospelých ľudí, ale aj deti a mládež. Ako psychoterapeutka sa zaoberám najrozličnejšími duševnými poruchami a problémami (úzkostné stavy, depresie, poruchy prijmu potravy, partnerské problémy, poruchy správania a poruchy pozornosti u detí).