Psychoterapia rôznych duševných porúch (úzkostné poruchy, depresia)

Psychoterapia je liečebné pôsobenie psychologickými prostriedkami.

Pracujem formou kognitívne behaviorálnej psychoterapie, pri ktorej nezostáva len pri slovách, ale ide hlavne o činy. Psychoterapia sa zameriava na úpravu chybných myšlienkových vzorcov, nežiadúceho správania a dysfunkčných presvedčení. Táto forma psychoterapie je veľmi účinná a relatívne krátkodobá. Psychoterapia Vás naučí riešiť problémy, bojovať so svojimi strachmi, uvedomovať si svoje nefunkčné vzorce myslenia a správania, ktoré môžu komplikovať Váš život.

KBT má výskumami overenú účinnosť u širokého spektra duševných porúch. Má vypracované programy a terapeutické postupy pre nasledovné poruchy:

 • ÚZKOSTNÉ PORUCHY
  • špecifické fóbie
  • agorafóbia
  • panická porucha
  • sociálna fóbia
  • generalizovaná úzkostná porucha
  • obsedantne kompulzívna porucha
  • posttraumatická stresová porucha
  • hypochondrická porucha
  • somatoformné poruchy
 • DEPRESIA
 • BIPOLÁRNA AFEKTÍVNA PORUCHA
 • SCHIZOFRÉNIA
 • MENTÁLNA RETARDÁCIA
 • PORUCHY SPRÁVANIA U DETÍ
  • školské fóbie
  • úzkostné poruchy
  • autizmus
  • enuréza, enkopréza
 • SEXUÁLNE DYSFUNKCIE
 • ZÁVISLOSTI
  • látkové – drogy, alkohol, lieky
  • nelátkové – gambling, nakupovanie, internet, telefonovanie, sex
 • PORUCHY PRÍJMU POTRAVY
  • mentálna anorexia
  • mentálna bulímia
  • obezita
 • MANŽELSKÉ A RODINNÉ PROBLÉMY
 • CHRONICKÉ SOMATICKÉ OCHORENIA
  • chronická bolesť
  • astma
  • dráždivý tračník
  • rakovina
  • infarkt myokardu
  • diabetes mellitus
 • PORUCHY OSOBNOSTI

Pokiaľ potrebujete pomoc pri vyrovnávaní sa so svojím problémom a ste ochotní aktívne spolupracovať na svojej liečbe, neváhajte ma kontaktovať.
Terapeutické sedenie trvá zvyčajne 60 minút a frekvencia stretávania záleží na vzájomnej dohode.