Individuálna aj párová psychoterapia

Vo svojej praxi sa venujem terapii individuálnej aj párovej.
Pri individuálnej terapii sa stretávajú dvaja ľudia – terapeutka a klient. Pilierom je budovanie kvalitného medziľudského pracovného vzťahu a na jeho podklade spracovávanie, hľadanie riešení a zmierňovanie ťažkostí, s ktorými klient prichádza.
Okrem závažnejších duševných porúch prichádzajú do individuálnej terapie aj klienti, ktorí potrebujú pomoc a oporu pri aktuálnych životných problémoch, ktoré nevedia zvládať sami.

Pri párovej terapii a poradenstve ide o terapeutickú prácu s dvojicou partnerov, ktorí potrebujú odbornú a vonkajšiu nezaujatú pomoc pri riešení svojich vzťahových problémov.